Save to shopping list
Create a new shopping list

REGULAMIN PROMOCJI “50% zniżki na drugą parę okularów”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Regulamin

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Konsumentów w promocji „50% zniżki na drugą parę okularów przeciwsłonecznych lub opraw korekcyjnych” (Akcja promocyjna).

§ 2. Organizator

Organizatorem Promocji jest Glaser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000475410, NIP 7010393453, REGON 146854128.
oraz Glaser Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zurawia 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000438758, NIP 5213639639, REGON 146369290.

§ 3. Miejsce prowadzenia

1. Akcja promocyjna obowiązuje w salonie stacjonarnym Optique Exclusive przy ul. Nowy Świat 6/12 oraz w sklepie internetowym optique-exclusive.pl prowadzonych przez Organizatora.

§ 4. Czas trwania

1. Akcja promocyjna obowiązuje od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

§5. Zasady

1. Akcja promocyjna obejmuje rabat 50% od ceny regularnej na drugą, tańszą parę okularów przy zakupie pierwszej pary okularów również w cenie regularnej.
2. Akcja promocyjna obowiązuje podczas zamówienia dwóch par okularów tego samego dnia. Cały zakup musi być zawarty w jednym zamówieniu, na jednym dokumencie sprzedaży.
3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami wynikającymi z programów lojalnościowych lub kart stałego klienta.
4. Rabat nie obejmuje soczewek okularowych.

 


ROZDZIAŁ II
WARUNKI SKORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ

§ 1.

Z Akcji promocyjnej może skorzystać konsument, który złoży w salonie Optique Exclusive, pośrednictwem BOKu optique-exclusive.pl oraz przez stron optique-exclusive.pl zamówienie na zakup:

1. 2 par okularów przeciwsłonecznych lub opraw korekcyjnych: oprawa korekcyjna lub okulary przeciwsłoneczne, wówczas konsument otrzymuje 50% rabatu na drugą, tańszą parę okularów.

 

 

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU

§ 1.

1. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjam wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Akcji promocyjnej w salonie Optique Exclusive oraz w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia promocji.
4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji promocyjnej.
5. W przypadku zmian w Regulaminie, informacja o zmianie będzie umieszczona na stronie optpique-exclusive.pl, a nowy Regulamin będzie dostępny w salonie Optique Excluisve oraz w siedzibie organizatora.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji. Warszawa, dn. 1.12.2022 r.

 

PAMIĘTAJ! 

W naszych salonach istnieje możliwość wykonania kompleksowego badania wzroku. Chcesz dowiedzieć się więcej lub zapisać na badanie?
Przejdź na poniższą podstronę i umów się na badanie wzroku w dogodnym dla Ciebie terminie i czasie. 

 


Sprawdź pełną ofertę okularów przeciwsłonecznych


Sprawdź pełną ofertę
OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH

Sprawdź pełną ofertę opraw korekcyjnych


Sprawdź pełną ofertę
OPRAW KOREKCYJNYCH

Badanie wzroku w Optique


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
o kompleksowym badaniu wzroku
pixel