PROMOCJA OKULARY KOREKCYJNE W CENIE OPRAW

 

 

Zamów oprawę, a soczewki E-SENS ORG 1,5 otrzymasz od nas w prezencie! Promocja jest ważna tylko przy sprzedaży online.

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW „Całe okulary korekcyjne w cenie opraw!”

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

  

1.     Niniejszy regulamin określa warunki promocji „Całe okulary korekcyjne w cenie opraw!” dla konsumentów, zwanej dalej Promocją.

2.     Organizatorem Promocji jest „Glaser”   Krzysztof Machnicki, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, tel. 22 622 20 05, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 7272528977, nr REGON: 473221163, zwany dalej Organizatorem.

  

§ 2

 

Zasady Promocji

 

1.     Promocja dotyczy wyłącznie zakupów online w sklepie internetowym www.optique-exclusive.pl

2.     Promocja dotyczy wyłącznie wybranego rodzaju soczewek korekcyjnych, tj.E-SENS ORG 1,5

        od -6,00 do Plan w średnicy 70 oraz od +0,25 do +6,00 w średnicy 65.

3.     Promocja dotyczy wszystkich kolekcji opraw dostępnych w sklepie internetowym www.optique-exclusive.pl

 

4.   Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3

 

Postanowienia końcowe

 

 

  

1.     Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.optique-exclusive.pl

 

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

3.     Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  

4.     Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.

  

5.     W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel